ლოცვანი “ხუდრა”

წიგნების გამომცემლობა

მთავარი / გამომცემლობა

ლოცვანი “ხუდრა”
გამომცემლობა: religion


ენა: ძველი არამეული

მინსკი 2008

ურთულესი სამუშაო ლოცვანზე ექვსი წელი გრძელდებოდა. ლოცვანი დაწერილია ძველ არამეულზე. ახალი გამოცემა წარმოდგენილია სპეციალურად ამ პროექტისთვის შექმნილი განახლებული შრიფტით და ერთი ტომით, განსხვავებით ძველისაგან, რომელიც 3 ტომისაგან შედგებოდა. ლოცვანი შედგება ყოველდღიური ლოცვებისაგან, წლის ღვთისმსახურების ციკლისაგან, აღმოსავლეთის ეკლესიის წმინდანების სადღესასწაულო და ხსოვნის დღეების ლოცვებისაგან, საგალობლების ტექსტებისა და ფსალმუნებისგან. ლოცვანი “ხუდრა” რედაქტირებულია საქართველოში ასირიულ-ქალდეური კათოლიკური ეკლესიის სარედაქციო საბჭოს მიერ, დაბეჭდილია 2008 წელს, მინსკში.

სკრინშოტები

გამომცემლობა

- იხილეთ ყველა -