პროექტები & საქმიანობა

ASSYRIAN-CHALDEAN CATHOLIC MISSION IN GEORGIA

სიახლეები & ღონისძიებები

ASSYRIAN-CHALDEAN CATHOLIC CHURCH IN GEORGIA

პუბლიკაციები

ASSYRIAN-CHALDEAN CATHOLIC CHURCH IN GEORGIA

წიგნების გამომცემლობა