იერუსალიმის ბიბლია თანამედროვე არამეულ ენაზე

წიგნების გამომცემლობა

მთავარი / გამომცემლობა

იერუსალიმის ბიბლია თანამედროვე არამეულ ენაზე
გამომცემლობა: religion


ენა: თანამედროვე არამეული

მინსკი 2020

მიზეზი, რამაც გვიბიძგა დაგვეწყო მუშაობა ბიბლიის გამოცემაზე, ძალიან სპეციფიკურია და განპირობებულია შემდეგი ფაქტორებით. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ბიბლიის თანამედროვე არამეულ ენაზე არარსებობა (ჩვენი ეკლესიები იყენებენ ძველ არამეულ ენაზე დაწერილ ბიბლიას "ფშიტა"-ს, რომლის გაგება ძალიან რთულია ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის, ან სხვა პუბლიკაციებს, რომლებიც შეიცავენ უამრავ უზუსტობას და გრამატიკულ შეცდომას).

უკვე არსებული გამოცემები ძველი შრიფტით არის დაწერილი, რაც ართულებს მათ კითხვას. Unicode-ის განახლებული შრიფტი, რომელიც შეიქმნა ჩვენი მისიის მიერ სპეციალურად თანამედროვე არამეულ ენაზე წიგნების გამოცემის პროექტების განსახორციელებლად, გამოიყენება ყველა ჩვენს პუბლიკაციაში.

თანამედროვე არამეულ ენაზე ბიბლიის რედაქტირება ძალზედ შრომატევადი იყო და 8 წელზე მეტს გასტანა. წლების განმავლობაში სხვადასხვა ჯგუფი მუშაობდა ბიბლიაზე და ასრულებდა სხვადასხვა სახის სამუშაოებს ეტაპობრივად. პირველი - ძველი და ახალი აღთქმის გადაბეჭდვა განახლებული შრიფტის გამოყენებით.

შემდეგ დაიწყო სამუშაოს ურთულესი ნაწილი - ძველი არამეულიდან თანამედროვე არამეულ ენაზე თარგმნა, ასევე გრამატიკული, სტილისტური შეცდომების და თარგმანის უზუსტობების შესწორება. შემდეგი ნაბიჯი იყო აპოკრიფების თარგმნა (სხვადასხვა ენებიდან) და ბიბლიაში შეტანა. ყოველივე ეს კეთდება იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ წმინდა წერილი მომავალი თაობებისთვის.

წიგნი შეგიძლიათ შეიძინოთ ვებ-გვერდზე: amazon.com

სკრინშოტები

გამომცემლობა

- იხილეთ ყველა -