საკონტაქტო ინფორმაცია

ასირიულ–ქალდეური კათოლიკური ეკლესია საქართველოში

წმ. წამებულის მარ შიმონ ბარ საბაეს ასირიულ-ქალდეური კათოლიკური ეკლესია საქართველოში


საკონტაქტო ინფორმაცია


მისამართი:

ალ. ყაზბეგის გამზირი 34, თბილისი, საქართველო


ელ-ფოსტა:

subaran1995@gmail.com